FDM Forsikring overdrages til Tryg Forsikring

Dine forsikringer i FDM Forsikring overdrages til Tryg Forsikring fra 1. januar 2018

FDM har valgt, at FDM Forsikring fra næste år skal varetages af Tryg Forsikring i stedet for LB Forsikring. Dine forsikringer vil fortsætte på de samme vilkår, som du har den 31. december 2017.

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om overdragelsen til Tryg Forsikring, som du kan se nedenfor.

Hvis du har andre spørgsmål, kan du altid kontakte os på 33 91 66 88.

Hold dig opdateret
Vi opdaterer løbende hjemmesiden med nye spørgsmål, svar og informationer, så hold dig orienteret her.

Spørgsmål og svar

Hvad betyder det for mig, at FDM Forsikring fremover varetages af Tryg Forsikring?

Dine forsikringer vil fortsætte på de samme vilkår, som du har den 31. december 2017, dvs. pris og dækninger er de samme, som du har på tidspunktet for overdragelsen. Dvs. inklusive allerede aftalte ændringer og eventuelle varslinger. Men alle rettigheder og forpligtelser vedrørende dine forsikringer i FDM Forsikring overdrages fra LB Forsikring til Tryg Forsikring. Det gælder også din eventuelle veteranbilforsikring i Runa Forsikring.

Hvis du har betalt forsikringspræmie i LB Forsikring, overføres den del af det indbetalte beløb, der vedrører perioden efter overdragelsen, til Tryg Forsikring.

Navnet FDM Forsikring fortsætter efter overdragelsen til Tryg Forsikring.

Hvornår sker flytningen, og skal jeg gøre noget i forbindelse med flytningen?

Flytningen sker per 1. januar 2018.

Flytningen sker automatisk, og du behøver ikke at gøre noget.

Finanstilsynet skal give tilladelse til, at Tryg Forsikring kan overtage forsikringerne fra LB Forsikring. Reglerne for overdragelsen er beskrevet i § 204 i lov om finansiel virksomhed.Kan jeg opsige min forsikring i forbindelse med overdragelsen?

Overdragelsen giver dig ikke en særlig ret til at ophæve forsikringsaftalen.

Du kan altid skifte forsikring, men du skal være opmærksom på eventuelle opsigelsesvarsler samt forskelle i dækninger.

Hvad skal jeg gøre i forhold til skader?

Skader, der er sket før 1. januar 2018, bliver behandlet af LB Forsikring. Det vil sige, at får du en skade i 2017, skal du henvende dig til LB Forsikring. Det gælder også, selv om du først anmelder skaden efter 1. januar 2018.

Tryg Forsikring overtager ansvaret for skader, der sker 1. januar 2018 eller senere.

Hvilke forsikringer vil blive overdraget til Tryg Forsikring?

Alle dine forsikringer i FDM Forsikring vil blive overdraget. Det gælder også din eventuelle veteranbilforsikring i Runa Forsikring.

Du kan læse mere om, hvad det betyder for forsikringer, som du måtte have tegnet gennem vores samarbejdspartnere, i spørgsmål/svar umiddelbart nedenfor.

Hvad betyder det for min børnesygdomsdækning via AP Pension?

Har du udvidet børneulykkesforsikringen med børnesygdomsdækning (kritisk sygdom og varigt men) via AP Pension, ophører børnesygdomsdækningen pr. 1. januar 2018.

Tryg Forsikring har oplyst, at de efter overdragelsen vil tilbyde dig en lignende dækning gennem FDM Forsikring efter 1. januar 2018. Du vil få nærmere information om dette.

Hvad betyder det for mit vejhjælpsabonnement?

Hvis du har et vejhjælpsabonnement som en del af din bilforsikring i FDM Forsikring, vil vejhjælpsabonnementet blive overdraget til Tryg Forsikring sammen med dine øvrige forsikringer i FDM Forsikring.

Hvad betyder det for min veteranbilforsikring i Runa Forsikring?

Har du ud over dine forsikringer i FDM Forsikring en veteranbilforsikring i Runa Forsikring, vil den også blive overdraget på samme vilkår.

Hvad betyder det for min liv- og pensionsforsikring via AP Pension?

Din liv- og pensionsforsikring via AP Pension berøres ikke af overdragelsen og fortsætter på uændrede vilkår.

Hvad betyder det for min sundhedsforsikring via Mølholm Forsikring?

Din sundhedsforsikring via Mølholm Forsikring berøres ikke af overdragelsen og fortsætter på uændrede vilkår.

Hvad betyder det for min entrepriseforsikring via AXA Forsikring?

Din entrepriseforsikring via AXA Forsikring berøres ikke af overdragelsen og fortsætter på uændrede vilkår.

Hvad betyder det for min ejerskifteforsikring via Frida Forsikring?

Din ejerskifteforsikring via Frida Forsikring berøres ikke af overdragelsen og fortsætter på uændrede vilkår.

Hvad betyder det for min Falck-alarm?

Din Falck-alarm berøres ikke af overdragelsen og fortsætter på uændrede vilkår.

Hvad betyder det for min erhvervsforsikring i Runa Forsikring?

Har du, eller din ægtefælle/samlever, tegnet en erhvervsforsikring i Runa Forsikring på grundlag af tilknytning til FDM Forsikring, bliver din forsikring ikke automatisk flyttet til Tryg Forsikring.

Men du eller din ægtefælle/samlever vil modtage et tilbud om at tegne en erhvervsforsikring i Tryg Forsikring. Du vil modtage nærmere information om dette.Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har spørgsmål til mine forsikringer inden 1. januar 2018?

Du skal kontakte LB Forsikring, hvis du har spørgsmål til dine forsikringer inden 1. januar 2018.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er FDM medlem og ikke har forsikringer i FDM Forsikring, men ønsker at tegne forsikringer i FDM Forsikring inden 1. januar 2018?

Du skal kontakte LB Forsikring.

Det forventes dog, at tegning af forsikringer til FDM medlemmer, som ikke har forsikringer i FDM Forsikring i forvejen, kommer til at overgå til Tryg Forsikring fra 1. oktober 2017. Der vil komme nærmere information på hjemmesiden.

Forsikringer i FDM Forsikring vil blive overdraget fra LB Forsikring til Tryg Forsikring.Kurv: [ ]