FDM Forsikring overgår til Tryg Forsikring pr. 1. januar 2018

FDM har valgt, at FDM Forsikring skal varetages af Tryg Forsikring pr. 1. januar 2018.

Har du ikke forsikringer i FDM Forsikring, men ønsker at købe det, skal du kontakte Tryg Forsikring på 44 20 24 00.

Liv og pensionsforsikring

  • Giver erstatning til efterladte ved død
  • Økonomisk sikring ved invaliditet
  • Sikrer egen alderdom  

  Med en Liv og pensionsforsikring er du og din nærmeste familie bedre sikret økonomisk ved død, invaliditet og pensionering. Du køber forsikringen gennem AP Pension. Du kan købe forsikringen, hvis du er mellem 18-50 år.

FDM Forsikring overgår til Tryg Forsikring pr. 1. januar 2018

FDM har valgt, at FDM Forsikring skal varetages af Tryg Forsikring pr. 1. januar 2018.

Har du allerede forsikringer hos FDM Forsikring og ønsker at tilkøbe denne forsikring
Du skal kontakte FDM Forsikring på 33 91 66 88, hvis du allerede har forsikringer hos FDM Forsikring og ønsker at tilkøbe denne forsikring.

Har du ikke forsikringer hos FDM Forsikring og ønsker at købe denne forsikring
Du skal kontakte Tryg Forsikring på 44 20 24 00, hvis du ikke har forsikringer hos FDM Forsikring og ønsker at købe denne forsikring.

Dækning

Dækker
Gruppelivsforsikring
Gruppeinvalidepension
Kritisk sygdom
Erstatning til efterladte ved død
Har du ægtefælle/samlever eller mindreårige børn, anbefaler vi, at du køber en livsforsikring, hvis du ikke har en livsforsikring gennem dit arbejde.

Forsikringen koster (2017):

1.116 kr. pr. år ved en sum på 515.000 kr.
2.232 kr. pr. år ved en sum på 1.030.000 kr.
2.700 kr. pr. år ved en sum på 1.248.000 kr.
 
 
Månedlig ydelse ved tab af arbejdsevne
Forsikringen giver dig en månedlig aftalt ydelse indtil du fylder 60 år, hvis du mister 2/3 af din erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykke.

Dækningen koster ved en årlig invalidepension (2017):

53.500 kr. koster 1.992 kr. pr. år.
110.000 kr. koster 4.080 kr. pr. år.
154.000 kr. koster 5.712 kr. pr. år.
207.000 kr. koster 7.668 kr. pr. år.
 
 
Engangsudbetaling kritisk sygdom
Vi anbefaler, at du køber en dækning for kritisk sygdom, der giver dig en engangsudbetaling i tilfælde af, at du får stillet en diagnose på en kritisk sygdom.

Forsikringen koster 1.200 kr. pr. år ved en sum på 168.000 kr. (2017).
 
 

Ofte stillede spørgsmål

Hvem kan købe forsikringen?

Er du mellem 18 og 49 år, kan du købe Liv og Pensionsforsikring hos os, hvis du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Det forudsættes, at præmiebetaling sker via Nets Betalingsservice.

Hvem udbetales livsforsikringen til ved død?

Ved død udbetales den aftalte sum til:

 1. Ægtefælle
 2. Samlever (kræver, at I har boet sammen i 2 år eller venter barn sammen)
 3. Børn eller børnebørn
 4. Arvinger efter testamente
 5. Andre arvinger

Hvis du ikke har nr. 1 i rækken, går du videre til nr. 2 i rækken osv.

Hvordan bestiller jeg liv og pensionsforsikringen?

Ønsker du et tilbud på Liv og pensionsforsikringen, kan du ringe eller skrive til os.

Hvornår ophører dækningen?

Din forsikring ophører med udgangen af den måned, hvori din præmiebetaling stopper, dog senest når du fylder 65 år, eller hvis aftalen mellem AP Pension og dit forsikringsselskab opsiges af en af parterne.
Kurv: [ ]