FDM Forsikring overgår til Tryg Forsikring pr. 1. januar 2018

FDM har valgt, at FDM Forsikring skal varetages af Tryg Forsikring pr. 1. januar 2018.

Har du ikke forsikringer i FDM Forsikring, men ønsker at købe det, skal du kontakte Tryg Forsikring på 44 20 24 00.

Begræns skaderne, hvis der er varslet skybrud

Se hvad du selv kan gøre for at begrænse skaderne på dit hus, hvis der er varslet skybrud i dit område:

  • Luk alle vinduer. Forsikringen dækker ikke skader efter vand, der komme ind gennem åbne vinduer
  • Tjek din kælder. Løft så mange ting som muligt væk fra kældergulvet. Opbevar dem i stedet på hylder, i reoler eller plastbeholdere, der kan tåle vand
  • Rens tagrender, tagnedløb, nedløbsbrønde og udendørs afløbsriste for blade og eventuelt affald. Forsikringen dækker ikke skader efter vand, der skyldes tilstoppede tagrender eller kloakker
  • Løft dæksel på rensebrønd

Lav evt. en aftale med nogen om at se efter dit hus, hvis du ikke er hjemme.

Kurv: [ ]